انتخاب شهر دسته بندی جستجو

کارمند فروش

تاریخ : 1400/06/09

دیپلم

تمام وقت

زن

2.5 تا 3.5 میلیون تومان

ندارد

به تعدادی خانم با تجربه و روابط عمومی بالا جهت استخدام در شرکت بازرگانی نیازمندیم.

لیست شهرها