انتخاب شهر دسته بندی جستجو

اجاره ی دستگاه اکسیژن ساز ۵ و ۸ و ۱۰ خارجی

تاریخ : 1400/02/13

کلیه ی دستگاه ها کم کارکرد با خلوص بالا و کم صدا و بدون لرزش هستن تحویل درب منزل لوازم مصرفی اشانتیون هستن تمام پرتوکلهای بهداشتی رعایت شده و پشتیبانی میشود