انتخاب شهر دسته بندی جستجو

استخدام فروشنده

تاریخ : 1401/05/31

دیپلم

پاره وقت

زن

2.5 تا 3.5 میلیون تومان

ندارد

روزهای کاری از سه شنبه ظهر تا جمعه شب... فروشگاه اکسسوری خانمها و بچه.. حقوق دو و هفتصد .. اگر روز مازاد بایستن بیشتر..... لوکیشن شهرک غرب...

لیست شهرها