همه ایران دسته بندی جستجو

نیازمند مدرک تحصیلی عمران معماری برای شرکت پیمانکاری

تاریخ : 1403/03/18

نیازمند مدرک تحصیلی اعم از لیسانس ارشد دکتری (عمران معماری مکانیک تاسیسات شیمی نفت زمین شناسی معدن )برای اخذ گرید شرکت پیمانکاری با حداقل ۳سال بیمه مفیدلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من