همه ایران دسته بندی جستجو

اجاره صندلی به داوطلبان کار در سالن زیبایی

تاریخ : 1402/02/28

زیر دیپلم

پورسانتی

زن

توافقی

ندارد

به عزیزانی که مایل به همکاری هستند صندلی ماهی دو ونیم میلیون اجاره داده می‌شود سعی می‌کنیم از سالن هم مشتری بدیملیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من