همه ایران دسته بندی جستجو

شرکت خدماتی پدیده تک تازان

تاریخ : 1402/02/19

دیپلم

تمام وقت

فرقی نمی کند

توافقی

ندارد

جذب نیرو و اعزام پرستار و مراقب خانم و آقا پوشاکی غیر پوشاکی روزانه شبانه روزی در منزل شرکت پدیده تک تازان تبریز آدرس پل قاری پاساژ فیروزه طبقه همکفلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من