انتخاب شهر دسته بندی جستجو

پرستار و نظافت چی خانم

تاریخ : 1400/09/28

دیپلم

پاره وقت

زن

توافقی

ندارد

به یک پرستار و نظافت چی خانم نیازمندیم • سن زیر ۳۵ • ظاهر موجه و آراسته • شیفت شب ۱۲ به بعد ارتباط ار طریق واتساپ

لیست شهرها