انتخاب شهر دسته بندی جستجو

‌پرستار برای سالمند

تاریخ : 1400/10/06

دیپلم

تمام وقت

زن

5 تا 10 میلیون تومان

ندارد

نیاز به پرستار خانم بدون بچه با سایقه ی کار و آشنا با گاواژ ، ایزی لایف و تغییر پوزیشن و... یک اتاق سرایداری جهت نگهداری وسایل ضروری. مرخصی با توافق دو روز در ماه. محدوده هفده شهریور بالتر از پل آهنگ.

لیست شهرها