انتخاب شهر دسته بندی جستجو

بازار یابی و فروش.همکار خانوم

تاریخ : 1400/06/03

دیپلم

تمام وقت

زن

توافقی

ندارد

بازار یابی. فروش. خانم آشنا به کامپیوتر ورد. و اکسل. با روابط عمو می بالا در صنف لوازم یدکی خودرو حقوق. ثابت. با. حقوق پایه. با پور سانت. توافقی . شهر قدس. قلعه حسن خوان

لیست شهرها