همه ایران دسته بندی جستجو

فروش زمین کشاورزی

تاریخ : 1402/11/15

10000

کشاورزی


باغ مرکبات به مساحت ۱۰ هزار مترمربع ۷۵۰ نا رنگی ژاپنی ۲۰۰ پژ و ۱۴۰ پرتقال خونی کارکارا حدود ۱۰۰ قلم سیاه یک استخر ۵۰۰ متری برای اب دادن و دو درب بزرگ دارد زمین دو بر است یک بر ۱۳۰ متر یک بر دیگر ۷۰ بسیار خوش نقش می باشد و ۷۰۰ متر با دریا فاصله دارد جاده گهرباران روبروی عبور تجن لته بعد از تالار منصوریلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من