همه ایران دسته بندی جستجو

استخدام پرستار خانم برای خانم

تاریخ : 1403/04/13

منزل ایستگاه پنج فرح آباد پوشکی نیستن سن ۷۶ از ساعت ۸ تا ۱۷ دارای تجربه کاری باشد حقوق ۸ میلیون تومان انجام کارهای خانه و آشپزیلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من