انتخاب شهر دسته بندی جستجو

مدیر داخلی سالن زیبایی

تاریخ : 1400/06/31

کاردانی

تمام وقت

زن

5 تا 10 میلیون تومان

دارد

مدیر داخلی سالن زیبایی ۸ صبح تا ۷ عصر تمام وقت حقوق عالی پایه بین ۷ تا ۱۰ میلیون حداقل سابقه کاری مرتبط ۳سال ضریب هوشی وفن بیان وجذب بالا روحیه تیمی سابقه مدیریت الزامیست

لیست شهرها