انتخاب شهر دسته بندی جستجو

آشپز رستوران ایتالیایی

تاریخ : 1401/02/04

زیر دیپلم

تمام وقت

مرد

5 تا 10 میلیون تومان

دارد

به یک برگر زن وپاستا زن با حقوق ومزایا عالی با ۳وعده غذا بیمه جای خواب حقوق ۷به بالا نیاز مندیم . آدرس نیاوران خ پور ابتهاج روبه روی چلو کبابی کسری پ۳۰۳رستوران بوکا

لیست شهرها