انتخاب شهر دسته بندی جستجو

استخدام تعمیر کار مسلط وباتجربه لوازم خانگی اشپزخانه

تاریخ : 1400/01/30

استخدام تعمیرکار باتجربه لوازم خرد خانگی جهت همکاری درمغازه ساعت کار ۹صبح الی۱۴ تعمیرات ۵۰درصد( وپورسانتی) مهرابادجنوبی ۲۰متری شمشیری۰۹۳۹۱۵۸۳۲۵۳