انتخاب شهر دسته بندی جستجو

خدمات پرستاری سالمند و کودک ونظافت منزل

تاریخ : 1400/02/03

باعرض ادب و سلام شرکت پرستاری مهر آریا جهت پرستاری از سالمندان و کودکان و افراد بیمار و ناتوان و همچنین کار منزل وهمدم نیاز مند تعداد زیادی نیروی خانم بصورت روزانه و مخصوصا شبانه روزی میباشد پرستار جهت مراقبت از : ⭐سالمند پوشکی ⭐سالمند سالم ⭐کودک ⭐بیمار ⭐امور منزل ⭐همراه در بیمارستان،وبیمار کرونایی اماده اعزام پرستار به منازل شما هستیم ☎️۰۹۱۴۰۰۹۴۹۴۴ ☎️۰۲۱۲۸۴۲۴۳۰۷ ☎️۰۲۱۷۷۴۲۴۳۰۴⭐۰۲۱۷۷۴۲۴۳۰۵ حقوق از ۳نیلیون تومان تا ۷ میلیون بر اساس شرایط کار نیروهای شبانه روزی داری جای خواب و خورد و خوراک رایگان هستند واز تمامی امکانات منزل در مدت زمان کارشون میتوانند استفاده کنند وصد البته با رضایت کارفرما