انتخاب شهر دسته بندی جستجو

منشی دفتر مهندسی

تاریخ : 1400/10/02

دیپلم

تمام وقت

زن

توافقی

دارد

یک نفر خانوم ترجیحا مجرد مسلط به نرم افزار آفیس و‌کامپیوتر و آشنا به اصول‌اولیه حسابداری

لیست شهرها