انتخاب شهر دسته بندی جستجو

کارمند اداری خانم

تاریخ : 1400/01/31

کارشناسی

تمام وقت

زن

توافقی

دارد

کارمند دفتری خانم جهت مجموعه تولیدی قطعات آبیاری قطره ای با تخصص های زیر نیازمندیم : بازاریابی ، کامپیوتر ، طراحی فتوشاپ، لیسانس صنایع ،لیسانس پلیمر، لیسانس طراحی صنعتی با حقوق توافقی