انتخاب شهر دسته بندی جستجو

خانم وآقا جهت کارخانه معتبر

تاریخ : 1401/03/11

کارگر ساده خانم وآقا جهت لوازم خانگی سن آقا ۲۰تا۴۰سال خانم ۱۸تا۳۵سال حقوق ومزایا طبق وزارت کار بیمه تامین اجتماعی وبیمه تکمیلی سرویس اسلامشهر ،رباط کریم پرند ،شهریار ،کرج،آزادی،آذری یافت اباد، شهرک ولیعصر محدوده کار اتوبان آزادگان تلفن ۰۹۳۹۱۳۷۶۱۴۱ تلفن ۰۹۳۳۳۹۵۳۵۸۱

لیست شهرها