همه ایران دسته بندی جستجو

استخدام نیروی انبار

تاریخ : 1402/11/16

دیپلم

تمام وقت

مرد

مطابق وزارت کار

دارد

نیرو جهت کاردر انبار - تخلیه بار - بارگیری - تحویل بار - به همراه عیدی - سنوات - بیمهلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من