انتخاب شهر دسته بندی جستجو

سوله نو اماده بارگیری

تاریخ : 1400/02/08


اسکلت کامل سوله بصورت استاندارد با بادبند دیواری،زد،استرات،گیفت سقفی،بادبند سقفی با رنگ پوششی عالی و جوش عالی.... بصورت متری و کیلویی پیچ و مهره مصرفی خشکه در صورت تمایل پوشش نیز ارائه و نصب میگردد