انتخاب شهر دسته بندی جستجو

تدریس خصوصی پیانو همراه با تئوری موسیقی از مبتدی تا پیش

تاریخ : 1400/02/02

تدریس خصوصی پیانو همراه با تئوری موسیقی از مبتدی تا پیشرفته با 14 سال سابقه تدریس / مدت زمان کلاس تا 2 ساعت /با قیمت مناسب / با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی /جلسه اول رایگان میباشد.