همه ایران دسته بندی جستجو

فروش ومعاوضه با ملک وماشین

تاریخ : 1403/04/02

23000

صنعتی

4000000

۲۳هزار متر زمین آدرس جاده هزاوه بالاتراز کارخانه تیموری ۵۰ متر فاصله با جاده اصلی فاصله دارد متری ۴۰۰ با تغییر کاربری قابلیت چاه زدن دارد باماشین وملک معاوضه میشودلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من