همه ایران دسته بندی جستجو

آقا هستم نیمه وقت کار می کنم

تاریخ : 1402/11/15

کارشناسی

پاره وقت

مرد

توافقی

ندارد

تسلط بر تایپ ده انگشتی دارم کارهای اداری بلدم جوابگویی به تلفن انجام می‌دهم. منشی مطب یا هر کار اداری دیگر تهرانی هستم و کردی بلد نیستم صندوقدار فروشگاه هم می شوملیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من