انتخاب شهر دسته بندی جستجو

استخدام کامیونت با راننده جهت پخش آب معدنی

تاریخ : 1400/07/02

استخدام کامیونت با راننده جهت پخش آب معدنی در تهران و حومه با سابقه پخش گرم آب معدنی و با حقوق 15میلیون تومان ماهانه از ساعت ۷ صبح تا ۴ بعدازظهر. در صورت پخش به میزان بیش از مقدار تعیین شده پورسانت عالی داده میشود. انبار و بارگیری در فرعی های جاده مخصوص می باشد.

لیست شهرها