انتخاب شهر دسته بندی جستجو

استخدام پرستار جهت نوزاد دوقلو

تاریخ : 1400/08/01

دیپلم

تمام وقت

زن

2.5 تا 3.5 میلیون تومان

ندارد

پرستاری از دو نوزاد دوقلو تازه متولد شده بصورت شبانه روزی با ماهی دو روز مرخصی در ماه.با حقوق ماهیانه سه میلیون تومان.ضمنا مادر دو نوزاد در منزل می باشد.منزل بصورت ویلایی در بلوار وکیل آباد ۷۹ پژوهش می باشد.

لیست شهرها