همه ایران دسته بندی جستجو

نیازمند به ترکار دسرزن در شیرینی سرا

تاریخ : 1402/08/23

زیر دیپلم

پاره وقت

فرقی نمی کند

5 تا 10 میلیون تومان

ندارد

باسلام شیرینی سرای پاندورا به یک ترکار نیازمند است ترکاروارد اگر صبح بیاد تاظهر تمام میشه واگر بعداز ظهر بیاد تا پنج تموم حقوق هم توافقی کار سبک روزی سه ساعت کار بقیر از روزهای شلوغلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من