همه ایران دسته بندی جستجو

استخدام همیار خانم شبانه روزی

تاریخ : 1403/04/15

زیر دیپلم

تمام وقت

زن

توافقی

ندارد

همیار خانم تا چهل ساله و مجرد برای آشپزی و نظافت خانه مادرم نیاز است .کار راحت با حقوق مناسب.لیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من