همه ایران دسته بندی جستجو

استخدام کارگر خط تولید -کارگر انبار آقا

تاریخ : 1402/11/17

شهرلنبات میهن کارگر خط تولید و انبار با شرایط ذیل استخدام می نماید. حقوق و مزایا طبق وزارت کار بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی پاداش و هدایای مناسبتی سرویس ایاب و ذهاب، صبحانه،نهار،شام امکان پیشرفت شغلی بدون محدودیت شیفت گردشی(یک ماه شب یک ماه روز)لیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من