انتخاب شهر دسته بندی جستجو

نظافت داخل اتوبوس شرکت واحد

تاریخ : 1400/08/04

زیر دیپلم

تمام وقت

مرد

5 تا 10 میلیون تومان

ندارد

کارگر ساده آقا جهت نظافت و شست و شوی داخل اتوبوس شهری حقوق ماهیانه بین 5 الی 6 میلیون تومان با مزایا جای خواب ندارد نیروی افغانی نیز مورد قبول می باشد. محدوده شرق تهران

لیست شهرها