انتخاب شهر دسته بندی جستجو

آب یابی و اکتشاف معدن به روش ژئوفیزیک

تاریخ : 1401/01/28

انجام عملیات آب یابی و اکتشاف معدن به روش ژئوفیزیک به صورت تضمینی و بدون تخریب زمین مشخص کردن لایه های زیرسطحی بررسی وضعیت زمین های صنعتی و کشاورزی و.... از نظر داشتن آب و... تعیین شوری و شیرینی آب اقتصادی بودن یا عدم اقتصادی بودن چاه به صورت مدل های دو بعدی و سه بعدی اکتشاف و ارزیابی ذخایر انواع معادن فلزی و غیرفلزی انجام پروژه های آب یابی و اکتشاف معدن در تمامی نقاط کشور قابل انجام است لطفا با شماره ۰۹۱۲۷۶۵۷۱۱۰ تماس حاصل فرمایید

لیست شهرها