انتخاب شهر دسته بندی جستجو

ناخنکار حرفه ای

تاریخ : 1401/01/27

دیپلم

تمام وقت

زن

توافقی

ندارد

سالن زیبایی بانوی بهشت به یک ناخنکار حرفه ای(ساکن غرب) مسلط به کاشت های مختلف پودر، ژل،روسی، طراحی،کار با ایربراش،مانیکور، پدیکور و... نیازمند است.(ترجیحا با مشتری)

لیست شهرها