انتخاب شهر دسته بندی جستجو

عینک تنظیم کننده خواب

تاریخ : 1400/02/10

نو


سلام و درود خدمت تاجران و بازرگانان عزیز این عینکهای‌نروژی برای اولین بار وارد ایران شده که با فیلتر نور‌آبی و سبز باعث ایجاد انگاره شب در مغز می شود (ترشح هورمون ملاتونین ) و فرد پس از نیم‌ساعت براحتی به‌خواب میرود و باعث‌ تنظیم بیوریتم شبانه روزی می شود. لازم به ذکر است هم‌اکنون ۹۰۰ عدد از اینک در ۳ مدل موجود می باشد. کسانیکه متقاضی نمایندگی انحصار می باشند استقبال می‌کنیم.