همه ایران دسته بندی جستجو

آموزش ساخت عینک طبی در سه دوره مجزا

تاریخ : 1402/02/17

اولین دوره آموزشی درسه مرحله برای جوانان توسط استادمجرب ۱_ ساخت عینک طبی وتراش شیشه عینک با استفاده ازدستگاه تراش ۲_ کار با دستگاه لنزومتربرای تشخیص نمره عینک ۳_ آموزش نسخه خوانی توسط این مهارت وارد بازارکارشویدلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من