انتخاب شهر دسته بندی جستجو

آموزش و کار دوزندگی در تولیدی پوشاک(چرخکار)

تاریخ : 1400/02/04

به تعداد خانم و آقا جهت آموزش و کار دوزندگی به صورت همزمان در تولیدی پوشاک با حقوق 3500 میلیون نیازمندیم.