همه ایران دسته بندی جستجو

استخدام منشی

تاریخ : 1402/08/24

دیپلم

تمام وقت

زن

3.5 تا 5 میلیون تومان

ندارد

موسسه زبان واقع در خاتون آباد جهت تکمیل نیرو اداری خود جذب منشی دارد شرایط کار تعهد کاری خوش برخورد و…. وظایف کاری حضورغیاب زبان آموزان تحویل و نوشتن فیش شهریه ارتباط با خانواده های زبان آموزان موسسه حسابداری مالی دارد نیاز به تخصص حسابداری نیستلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من