انتخاب شهر دسته بندی جستجو

ساندويچ زن

تاریخ : 1400/07/17

دیپلم

تمام وقت

مرد

3.5 تا 5 میلیون تومان

دارد

ساعت کارى: ١١ صبح تا ١٢ شب مزایا : ٤ روز مرخصى ماهانه ٢ ساعت استراحت روزانه صبحانه _ نهار _ شام جاى خواب _ بیمه _پاداش

لیست شهرها