همه ایران دسته بندی جستجو

ساندويچ زن

تاریخ : 1401/09/25

دیپلم

تمام وقت

مرد

3.5 تا 5 میلیون تومان

دارد

ساعت کارى: ١١ صبح تا ١٢ شب مزایا : ٤ روز مرخصى ماهانه ٢ ساعت استراحت روزانه صبحانه _ نهار _ شام جاى خواب _ بیمه _پاداشلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من