انتخاب شهر دسته بندی جستجو

تعمیرات تخصصی تلویزیون

تاریخ : 1400/02/08

همشهریان عزیز شیرازی سلام جهت رفاه حال همشهریان عزیز،وبه جهت حساس بودن تلویزیونهای هوشمنددر امر جابجایی وعدم انتقال به کارگاه،وباتوجه به شیوع کورنا در صورت تمایل مشتریان تعمیرات تخصصی تمامی تلویزیونهای هوشمند در مکان مشتری، ودرحضور خودتان،بارعایت پروتکل بهداشتی،در کمترین زمان ممکن پذیرفته میشود. تمامی تعمیرات با ضمانت نامه کتبی ومعتبر ۶ماهه انجام میشود. تعمیر تلویزیونهای بدون تصویر ویا دارای تصاویر رنگی وخطی. تعمیر تلویزیونهای کاملا خاموش. تعمیر تلویزیونهایی که بر روی چراغ قرمز چشمک میزند وروشن نمیشود. تعمیر تلویزیونهای آب دیده. وبرطرف نمودن تمامی عیبهای نرم افرزاری وسخت افزاری. ال ای دی ال سی دی پلاسما ۰۹۳۳۷۶۰۰۸۸۷