همه ایران دسته بندی جستجو

فروش مغازه تجاری بازار آهن شاد آباد.بر اصلی ۱۷ شهریور

تاریخ : 1403/04/18

26

23000000000

دارای ۱۰ متر بالکن.دارای ۲۰ متر بار انداز با نگهبان.مستاجر دارد ماهی ۶۵ میلیون اجاره پرداخت میشود.در صورت عدم تمایل خریدار تخلیه میشود .قیمت بسیار عالی و زیر قیمت منطقه.فروشنده واقعی.تماس خریدار واقعیلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من