انتخاب شهر دسته بندی جستجو

پخش تراکت وتبلیغاتی دوستان

تاریخ : 1400/02/13

باعرض سلام به خدمت شمادوستان عزیزوگرامی بنده خلیلی تراکت پخش کن ولیبل زن درکل مناطق تهران بانیروهای جوان وباسابقه ۵ و۶ساله کارهای پخش وچسبی رو تمیزومرتب واسه مشتریهامون انجام میدیم برای تضمینی کارمون واسه شماحساب تصفیه کاربعدارسال مناطقی که بازیرنظرشماگفتین پخش شده عکس وفیلم ازاون مناطق به شماسروان وبعدبازدیدشمامشتریان تصفیه حساب انجام میگیرد وضمنابرای کیفیت کارمایه گشت موتوری هم استخدام کردیم روسرنیروهاباشه ومدام سرکشی بکنه به نیروهاتاهیچ مشکلی پیش نیادچون هدف اصلی ماکیفیت بهتره کارباهزینه کمترازسایرشرگتها ونیروها امیدوارم باماتماس حاصل بفرماییدتامابادرستی کارمون اعتمادشمادوستان عزیزرو جلب کنیم منتظرتماس هاتون هستم باتشکرخلیلی