انتخاب شهر دسته بندی جستجو

فرصت شغلی عالی در فضای آرام

تاریخ : 1400/08/02

دیپلم

تمام وقت

فرقی نمی کند

3.5 تا 5 میلیون تومان

دارد

کافه رستوران در محدوده ی زعفرانیه در سکشن های زیر استخدام می نماید: ۱-سالن کار ۲-ویتر و ویترس ۳-کمک آشپز ۴-ظرفشور ۵-بارتندر ۶-هاستس

لیست شهرها