همه ایران دسته بندی جستجو

استخدام پیتزا زن و ساندویچ زن ماهر

تاریخ : 1403/03/08

زیر دیپلم

تمام وقت

مرد

توافقی

ندارد

به چند همکار پیتزا زن و ساندویچ زن ماهر آشنا به تمامی کارهای فست فود نیازمندیم همراه با سه وعده غذایی با جای خواب همراه با استراحت روزانه حین کار ۲روز مرخصی در ماه با حقوقلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من