همه ایران دسته بندی جستجو

فروشنده لباس کودک

تاریخ : 1402/11/20

دیپلم

پاره وقت

زن

3.5 تا 5 میلیون تومان

ندارد

به یک فروشنده خانم مجرد ، با سابقه فروشندگی لباس جهت همکاری نیازمندیم.لیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من