انتخاب شهر دسته بندی جستجو

همکار منشی خانم

تاریخ : 1400/06/09

دیپلم

تمام وقت

زن

توافقی

دارد

منشی حانم جهت پاسخگوی به تلفن آشنا به ورد و اکسل روابط عمومی و فن بیان بالا پاسخگویی فقط از طریق واتس اپ

لیست شهرها