همه ایران دسته بندی جستجو

استخدام دوزنده و اطو کار و چرخ کار

تاریخ : 1402/08/20

یک کارگاه تولیدی واقع در زینبیه نیاز به نیروی چرخکار و وردست و اطوکار داردلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من