انتخاب شهر دسته بندی جستجو

احتیاج به خانم‌با روابط عمومی بالا

تاریخ : 1400/02/04

کاردانی

تمام وقت

زن

توافقی

دارد

به یک خانم جهت کار در فرش فروشی بازار تهران مسلط به کامپیوتر با روابط عمومی بالا با حقوق ثابت با پور سانت و بیمه دارد نیاز مندیم جهت تماس از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳:۰۰ عصر از ساعت ۱۷:۰۰تا ۲۱:۰۰۰