انتخاب شهر دسته بندی جستجو

کارگر ساده جهت کار در آجیل فروشی

تاریخ : 1400/02/03

دیپلم

تمام وقت

مرد

2.5 تا 3.5 میلیون تومان

ندارد

کارگر ساده جوان جهت کار در آجیل فروشی همه روز در ماه دوروز مرخصی بدون جای خواب ساعت ۸.۴۵ صبح الی ۹.۱۵ شب همراه با پول ناهار ادرس خ شریعتی نرسیده به پل سیدخندان روبروی مخابرات سوهان حاج رضا سوهانی و پسران