انتخاب شهر دسته بندی جستجو

کارگر ساده آشپز خانه ( آقا) کانتر کار خانم

تاریخ : 1400/07/16

زیر دیپلم

تمام وقت

فرقی نمی کند

2.5 تا 3.5 میلیون تومان

دارد

دارای روابط عمومی خوب

لیست شهرها