همه ایران دسته بندی جستجو

استخدام همکار در کافه بستنی

تاریخ : 1402/08/21

زیر دیپلم

تمام وقت

مرد

5 تا 10 میلیون تومان

دارد

همکار برای کار در کافه بستنی. کاری با ظاهر مرتب. شیفت بعد از ظهر از ساعت ۱۶ تا ۱ در صورت رضایت و تمدید قرارداد، افزایش حقوق داریم. برای مصاحبه حضوری، لطفا تلفی هماهنگ کنیدلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من