انتخاب شهر دسته بندی جستجو

منشی خانم مجرد

تاریخ : 1400/02/10

دیپلم

تمام وقت

زن

2.5 تا 3.5 میلیون تومان

دارد

حداکثر سن ۳۰سال باسابقه کاری حد اقل ۵سال روابط عمومی بالا در محیطی کاملا امن واقع در مجتمع بزرگ‌آوا جنرال کوی هفدهم شهریور