همه ایران دسته بندی جستجو

لباس کودک نهال استخدام میکند

تاریخ : 1402/08/26

دیپلم

تمام وقت

زن

5 تا 10 میلیون تومان

ندارد

به یه خانم با روابط عمومی بالا و آشنا به ادیت عکس و اینشات نیازمندیم تایم‌کاری 8/30 تا 5 غروب داشتن روحیه تیمی کار کردن ترجیحا ساکن بلوار بسیج و خیابان امام رضالیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من